Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp cho giáo viên mầm non

Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 12/2015 vừa được công bố ngày 3/1/2016. Trong số các vấn đề được nghị quyết đưa ra có việc sẽ điều chỉnh lương hưu, trợ cấp cho giáo viên mầm non công tác trước năm 1995 và áp dụng ngay trong tháng 1/2016.

Cụ thể, Chính phủ giao Bộ LĐ,TB&XH chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ và các Bộ, cơ quan liên quan khẩn trương hoàn thiện dự thảo Nghị định điều chỉnh mức lương hưu, trợ cấp mất sức lao động và trợ cấp đối với giáo viên mầm non có thời hạn công tác trước năm 1995 theo trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật, trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành để triển khai thực hiện trong tháng 1/2016.
Về mảng giáo dục nghề nghiệp công lập, Chính phủ thống nhất với đề xuất của Bộ LĐ,TB&XH, cho phép áp dụng Nghị quyết số 77/NQ-CP của Chính phủ về thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động đối với các cơ sở giáo dục đại học công lập giai đoạn 2014-2017. Như vậy, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập đã được phép thực hiện thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động giai đoạn 2016-2019. Cũng liên quan đến mảng lao động việc làm đầu năm 2016, thì quy định mới bắt buộc chuyên gia nước ngoài làm việc tại Việt Nam phải có bằng đại học trở lên. Theo đó, Chính phủ chỉ đạo Bộ LĐ,TB&XH chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ tiếp thu ý kiến Chính phủ, hoàn thiện dự thảo Nghị định, trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành. Trong đó quy định về điều kiện đối với chuyên gia là người lao động nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam theo hướng: có bằng đại học trở lên hoặc tương đương và có ít nhất 03 năm kinh nghiệm làm việc trong chuyên ngành được đào tạo phù hợp với vị trí công việc mà người nước ngoài dự kiến làm việc tại Việt Nam; trường hợp đặc biệt do Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Không có nhận xét nào